Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 13:37

Karta zakázky #12349-MUT-16832
Nákup kameniva frakcie 8-16 mm, pre OZ Horehronie, časť A (bez dopravy)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
16832
Název zakázky
Nákup kameniva frakcie 8-16 mm, pre OZ Horehronie, časť A (bez dopravy)
Číslo spisu VZ
12349-MUT-16832
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
9 450,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva frakcie 8-16 mm (materiál vhodný na posyp ciest, do posypových mechanizmov) v celkovom množstve 700 ton, pre OZ Horehronie. Dopravu si zabezpečí verejný obstarávateľ na svoje náklady.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Vzdialenosť je potrebné určiť od adresy:
Sihla č. 58, 976 53 Lom nad Rimavicou

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2022 09:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
18.01.2022 09:15:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Čierny Balog
Adresa
Hlavná 245/72
Čierny Balog
976 52, Slovenská republika
Administrátor VZ
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484

Dokumenty