Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.01.2022 09:36

Karta veřejné zakázky #1/2022
Mäso - krmivo pre zvieratá

Informace

ID zakázky
16968
Název zakázky
Mäso - krmivo pre zvieratá
Číslo spisu VZ
1/2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
21 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
15110000-2 - Maso
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je priebežné zabezpečovanie dodávok mrazeného, baleného alebo voľne loženého hovädzieho mäsa, mrazených kurčiat, vnútorností pre zvieratá v ZOO Košice vrátane dopravy. Špecifikácia jednotlivých položiek zákazky je uvedená v prílohe č.1 Výzvy: Cenová ponuka Mäso - krmivo pre zvieratá , ktoré verejný obstarávateľ bude realizovať na základe samostatných písomných objednávok počas roka. Dodávaný tovar má mať veterinárne osvedčenie o zdravotnej nezávadnosti mäsa.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2022 13:00:00
Plánované otevírání nabídek
28.01.2022 13:15:00

Zadavatel

Název organizace
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Adresa
Ulica k Zoologickej záhrade 1
Košice - Kavečany
040 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Kristína Tóthová
tothova@zookosice.sk
+421 557968014

Dokumenty