Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.01.2022 10:30

Karta veřejné zakázky #02/2018 VZ
Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk

Informace

ID zakázky
1752
Název zakázky
Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk
Číslo spisu VZ
02/2018 VZ
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
5 627 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34928480-6 - Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
Doplňující CPV kód
44613700-7 - Nádoby na odpad
44613800-8 - Kontejnery na odpadový materiál
45000000-7 - Stavební práce
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45221250-9 - Podzemní práce kromě tunelů, šachet a podchodů
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Rozšíření stávajícího systému separace odpadů ve městě Šternberk

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího systému separace odpadů ve městě Šternberk, a to prostřednictvím pořízení nových sběrných nádob na odpad. Součástí realizace bude i zavedení patřičného zařízení (čip) k evidenci množství vytříděného odpadu dle jednotlivých domácností a dále, stavební práce na zbudování tří stanovišť podzemních kontejnerů pro třídění plastu, papíru a skla (bílé a směsné).

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
21.01.2019 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
21.01.2019 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty

ČÁST A - „DODÁVKA NÁDOB PRO SEPARACI ODPADU

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
4 100 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34928480-6 - Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
Doplňující CPV kód
44613700-7 - Nádoby na odpad
44613800-8 - Kontejnery na odpadový materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

ČÁST B - „VYBUDOVÁNÍ SBĚRNÝCH MÍST“

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 527 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45221250-9 - Podzemní práce kromě tunelů, šachet a podchodů
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy