Stav: Zrušená

Serverový čas: 02.10.2022 07:58

Karta veřejné zakázky #MUUB/17697/2022/ORM
Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - I. etapa

Informace

ID zakázky
17788
Název zakázky
Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - I. etapa
Číslo spisu VZ
MUUB/17697/2022/ORM
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
8 100 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45112700-2 - Krajinné úpravy
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je dílčí etapa z celkové rekonstrukce hřbitova.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je dílčí etapa z celkové rekonstrukce hřbitova (část PD), která se týká úpravy zpevněných ploch ve staré části hřbitova a provedení nové příjezdové plochy s navazujícím parkovacím stáním - ostatní viz zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.03.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o.
Mgr. Marta Černá
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.