Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2022 20:58

Karta veřejné zakázky #1191/2022
POJIŠTĚNÍ VOZOVÉHO PARKU MĚSTA KYJOVA A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Informace

ID zakázky
17867
Název zakázky
POJIŠTĚNÍ VOZOVÉHO PARKU MĚSTA KYJOVA A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Číslo spisu VZ
1191/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
66510000-8 - Pojištění
Doplňující CPV kód
66514110-0 - Pojištění motorových vozidel
66516100-1 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozového parku města Kyjova a jeho příspěvkových organizací.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozového parku města Kyjova a jeho příspěvkových organizací, a to v rozsahu stanovém přílohou č. 1 této Výzvy (Seznam vozidel).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.03.2022 10:00:00
Zadávací lhůta do
07.05.2022

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.