Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 01:46

Karta veřejné zakázky #NR-33-22-PŘ-Če
Dodávka dřevěných pražců 2022

Informace

ID zakázky
17980
Název zakázky
Dodávka dřevěných pražců 2022
Číslo spisu VZ
NR-33-22-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka dřevěných pražců 2022

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je dodávka nových dřevěných impregnovaných pražců příčných a výhybkových včetně dopravy do místa plnění. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Kupní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
09.03.2022 10:00:00
Zadávací lhůta do
07.07.2022

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.