Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:30

Karta veřejné zakázky #NR-29-22-PŘ-Ja
Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1

Informace

ID zakázky
18003
Název zakázky
Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1
Číslo spisu VZ
NR-29-22-PŘ-Ja
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
500 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka cca 14,82 tun / 12 ks nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 v délkách á 25 m, oboustranně děrovaných pro spojku T4 (průměr děr 32 mm, vzdálenost osy díry od konce kolejnice 305 mm). Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace;
b) dodání související dokumentace, zejména Stavební technické osvědčení, Prohlášení o shodě, ložný list a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické podpory.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.03.2022 10:00:00
Zadávací lhůta do
06.07.2022

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.