Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 15:40

Karta veřejné zakázky #MUUB/22224/2022/ORM
Účelová komunikace v lokalitě Uherský Brod - Havřice

Informace

ID zakázky
18245
Název zakázky
Účelová komunikace v lokalitě Uherský Brod - Havřice
Číslo spisu VZ
MUUB/22224/2022/ORM
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 000 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem stavby je oprava účelové komunikace v délce cca 295,0 m, kdy stávající povrch z železobetonových panelů bude nahrazen živičným povrchem vč. výměny konstrukčních vrstev komunikace.

Popis předmětu VZ

Předmětem stavby je oprava účelové komunikace v délce cca 295,0 m, kdy stávající povrch z železobetonových panelů bude nahrazen živičným povrchem vč. výměny konstrukčních vrstev komunikace. Součástí stavby jsou udržovací práce na stávající lávce pro pěší spočívající v opravě zábradlí a betonového povrchu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
21.03.2022 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Libor Obadal, 572 805 231, libor.obadal@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.