Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 22:40

Karta zakázky #4/2022
Nákup kameniva pre Odštepný závod Tatry, LS Zákamenné, časť B (s dopravou) – výzva č. 4/2022

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
18682
Název zakázky
Nákup kameniva pre Odštepný závod Tatry, LS Zákamenné, časť B (s dopravou) – výzva č. 4/2022
Číslo spisu VZ
4/2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 800,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup kameniva pre Odštepný závod Tatry, Lesnú správu Zákamenné (okres Námestovo, K.ú. Zákamenné, K.ú. Oravská Lesná, K.ú. Novoť)
P.č. Materiál / frakcia Množstvo
1. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/63 200 ton
2. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/32 100 ton

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
22.03.2022 09:10:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Adresa
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Slovenská republika
Administrátor VZ
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty