Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 13:52

Karta zakázky #12349-MUT-115
Nákup kameniva pre Organizačnú zložku OZ Poľana- Slovenská Ľupča, časť A - bez dopravy na 1.polrok 2022

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
19709
Název zakázky
Nákup kameniva pre Organizačnú zložku OZ Poľana- Slovenská Ľupča, časť A - bez dopravy na 1.polrok 2022
Číslo spisu VZ
12349-MUT-115
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
12 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest Organizačnej zložky OZ Poľana pre LS Staré Hory, Slovenská Ľupča, ES Medzibrod, ES Polkanová . Obdobie realizácie od 15.04.2022 do 30.6.2022 v celkovom množstve 1800 ton priebežne podľa potreby objednávateľa nasledovne:
frakcia 0/32 - 200 ton,
frakcia 0/63 - 200 ton,
frakcia 22/63 - 1300 ton,
frakcia 63/125 - 300 ton,
lomový kameň - 100 ton,
V návrhu na plnenie kritérií (príloha č.1 tejto výzvy)je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravnú vzdialenosť z výrobne na miesto vykládky kameniva pri obci Lučatín (parcelné číslo KN-C č.602 k.ú. Lučatín, súradnice GPS: 48,782103, 19,339122) -príloha výzvy
- výrobňa (kameňolom - miesto - názov obce a lomu),
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa ( len kamenivo bez dopravy) € bez DPH,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail.
Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - " návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou č.1 tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
11.04.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
11.04.2022 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Poľana
Adresa
Kriváň 334
Kriváň
96204, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty