Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 14:13

Karta zakázky #01/2022
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 01/2022 (ES Udavské)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
21488
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 01/2022 (ES Udavské)
Číslo spisu VZ
01/2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
16 340,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva bez dopravy s nasledovnou špecifikáciou:
Kamenivo frakcia: 32-63; množstvo: 1200 t
Kamenivo frakcia: 0-32; množstvo: 300 t
Kamenivo frakcia: 4-8; množstvo: 200 t
Miesto dodania predmetu zákazky: Expedičný sklad dreva Udavské č. 251, 067 31 Udavské, okr. Humenné.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
03.05.2022 09:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty