Stav: Probíhající

Serverový čas: 05.07.2020 11:22

Karta DNS #2103/2019
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022

Informace

ID zakázky
2162
Název zakázky
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022
Číslo spisu VZ
2103/2019
Evidenční číslo zakázky
03944-MUS
Číslo oznámení z TED
2019/S 028-062646
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
4 650 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
77200000-2 - Služby v oblasti lesnictví
Doplňující CPV kód
77230000-1 - Služby související s lesnictvím
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) pre lesnícke služby v pestovateľskej činnosti realizované na lesných škôlkach Odštepného závodu Semenoles Liptovský Hrádok. Pôjde o súbor prác súvisiacich s obnovou lesa sadbou alebo sejbou, zahŕňajúcich výrobu voľnokorenných a obaľovaných (krytokorenných) sadeníc, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, ich ochranu, výrobu okrasných drevín a starostlivosť o ne a práce na zachovanie a reprodukciu genofondu lesných drevín.

Zoznam jednotlivých výkonov v rámci lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti v rámci OZ Semenoles je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
13.03.2019 00:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2022 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Adresa
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Honec
martin.honec@lesy.sk
+421 918335194

Dokumenty

Zakázky