Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.09.2023 08:39

Karta veřejné zakázky #MUUB/41500/2022/OSKS
Tisk knihy "Uherský Brod"

Informace

ID zakázky
22142
Název zakázky
Tisk knihy "Uherský Brod"
Číslo spisu VZ
MUUB/41500/2022/OSKS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
550 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je tisk knihy „Uherský Brod“ dle parametrů, jeho zabalení a dovoz.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je tisk knihy „Uherský Brod“, jeho zabalení a dovoz zadavateli s parametry uvedenými ve Výzvě k podání nabídky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
12.05.2022 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Markéta Gajdůšková, 572 805 210, marketa.gajduskova@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.