Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.06.2019 03:00

Karta veřejné zakázky #ORM/0004/19
Rekonstrukce ulice Na Chmelnici, Uherský Brod - SO 102, SO 103

Informace

ID zakázky
2299
Název zakázky
Rekonstrukce ulice Na Chmelnici, Uherský Brod - SO 102, SO 103
Číslo spisu VZ
ORM/0004/19
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 900 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem je rekonstrukce části místní komunikace.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části místní komunikace s živičným povrchem v délce cca 295 m. Součástí provedení je kompletní výměna konstrukce vozovky, vybudování podélného parkovacího stání s povrchovým provedením z vegetační betonové dlažby, vybudování autobusových zastávek, bezbariérového chodníku, nasvětleného přechodu pro chodce včetně uložení rezervní chráničky a sadových úprav.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze listinně

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
14.02.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Za věcnou stránku - Libor Obadal, 572 805 231, e-mail: libor.obadal@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.