Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.09.2023 13:42

Karta zakázky #07/MES16/OZ23/2022
Nákup kameniva s dopravou - časť B - OZ Šariš, MES Prešov - výzva č. 40

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
23291
Název zakázky
Nákup kameniva s dopravou - časť B - OZ Šariš, MES Prešov - výzva č. 40
Číslo spisu VZ
07/MES16/OZ23/2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva, triedené fr. 32/64, s dopravou na Manipulačno expedičný sklad Prešov, Ku Vykládke 15/14127, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová.
Množstvo materiálu je 500 T.
Termíny dodania: od 01.06.2022 do 30.11.2022
Predávajúci predložením ponuky sa zaväzuje termíny dodržať. Dodanie kameniva je závislé od potrieb vonkajšej prevádzky v rámci lesného hospodárstva. Termín dodania stanovuje kupujúci. V zmysle súťaže sa kupujúci nezaväzuje odobrať plánované množstvá kameniva.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena zákazky vrátane dopravy v EUR bez DPH, ktorú predkladajú do súťaže predávajúci (váha kritéria 100 bodov).
Dopravu pre túto čiastkovú zákazku zabezpečuje predávajúci.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
20.05.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
20.05.2022 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Šariš
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
08001, Slovenská republika
Administrátor VZ
Jozef Vertaľ
jozef.vertal@lesy.sk
+421 918335210

Dokumenty