Stav: Probíhající

Serverový čas: 17.06.2019 21:37

Karta veřejné zakázky #TIP-09-18-PŘ-Ře
PD – Areál tramvaje Poruba

Informace

ID zakázky
2339
Název zakázky
PD – Areál tramvaje Poruba
Číslo spisu VZ
TIP-09-18-PŘ-Ře
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
2 600 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD – Areál tramvaje Poruba

Popis předmětu VZ

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 (dvě) samostatné části, kde dodavatel může podat nabídku pro jednu část, nebo všechny části veřejné zakázky. Výsledkem tohoto poptávkového řízení bude uzavření 2 (dvou) smluv o dílo s tím dodavatelem, který pro danou část veřejné zakázky předloží ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Veřejná zakázky na zpracování projektové dokumentace je rozdělena následovně:
Část A - PD - Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV
Část B - PD – Areál tramvaje Poruba – Pasport inženýrských sítí

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
19.02.2019 10:00:00
Lhůta na předkládání nabídek
26.02.2019 10:00:00
Lhůta na předkládání nabídek
26.02.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
21.05.2019 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Část A - PD - Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 950 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část B - PD – Areál tramvaje Poruba – Pasport inženýrských sítí

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
650 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy