Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 13:22

Karta zakázky #6/2022
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Tatry, LS Mútne, časť B (s dopravou) – výzva č. 6/2022

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
23755
Název zakázky
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Tatry, LS Mútne, časť B (s dopravou) – výzva č. 6/2022
Číslo spisu VZ
6/2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
15 300,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Tatry, LS Mútne, miesto dodania Obec Novoť + 5 km, Obec Mútne + 10 km a Obec Oravské Veselé + 5 km
P.č. Materiál / frakcia Množstvo
1. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/32 450 ton
2. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/63 450 ton

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
31.05.2022 09:10:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Adresa
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Slovenská republika
Administrátor VZ
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty