Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 21:05

Karta zakázky #02-2022
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 02/2022 (LC Nemecká - Piesočná)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
24312
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - časť „A“- výzva č. 02/2022 (LC Nemecká - Piesočná)
Číslo spisu VZ
02-2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
64 569,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva bez dopravy s nasledovnou špecifikáciou:
Frakcia kameniva
Lomový kameň - 200 t
Kamenivo fr. 63/90 - 5000 t
Kamenivo fr. 332/90 - 220 t
Kamenivo fr. 0/63 - 2350 t
Kamenivo fr. 0/32 - 14000 t

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: OZ Gemer, k.u. Chyžné a Revúcka Lehota (GPS súradnice: 48.674435, 20.206646)

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
07.06.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
07.06.2022 09:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty