Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.07.2024 20:44

Karta veřejné zakázky #1.2019
Zpracování PD – Zimní stadion na Kavalcově ulici – Komunikace

Informace

ID zakázky
2447
Název zakázky
Zpracování PD – Zimní stadion na Kavalcově ulici – Komunikace
Číslo spisu VZ
1.2019
Evidenční číslo zakázky
Z2019-017586
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
500 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Doplňující CPV kód
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71248000-8 - Dohled nad projektem a dokumentací
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Zpracování projektové dokumentace

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky je projekt dopravní části pro stavbu zimního stadionu v ulici Kavalcova - vypracování všech stupňů PD (DÚR, DSP a DPS) vč. inženýrské činnost – zajištění potřebných vyjádření a podání žádosti o územní řízení a stavební povolení. Součástí zadání je i geodetické doměření předmětného území. Více viz zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
07.02.2019 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
07.02.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
08.04.2019

Zadavatel

Název organizace
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.