Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.06.2022 05:07

Karta DNS #DNS 44
Potvrdenia o pôvode biometánu

Informace

ID zakázky
25633
Název zakázky
Potvrdenia o pôvode biometánu
Číslo spisu VZ
DNS 44
Číslo oznámení z TED
2022/S116-328223
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
20 000 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
22456000-1 - Průkazy / FG05-4 - Pro průmyslové využití / Doplnkový slovník: CB30-1- Na plyn
Doplňující CPV kód
90731210-5 - Nákup emisních kreditů na C02
24321111-1 - Methan
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Obstarávateľ zriaďuje DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby obstarávateľa, zadávať
jednotlivé zákazky na dodanie potvrdení o pôvode biometánu, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Cieľom
tohto zámeru je umožnenie určenia zodpovedajúceho množstva zemného plynu odobraného z plynárenskej siete ako
biometánu (bioplynu), čo okrem iného umožní určenie pomernej časti biomasy v zemnom plyne spaľovanom v
prevádzkach obstarávateľa povinne zaradených v schéme EU ETS. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v
prospech obstarávateľa, ktorý vykonáva činnosť v rámci závodov na území Slovenskej republiky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
15.07.2022 15:00:00

Zadavatel

Název organizace
MH Teplárenský holding, a.s.
Adresa
Turbínová 3
Bratislava
831 04, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Lenka Erneková
ernekova_lenka@teko.sk
+421 556192440

Dokumenty