Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 23:04

Karta zakázky #04-2022 DHS Hnúšťa
Nákup kameniva pre OZ Gemer - časť A, bez dopravy, DHS Hnúšťa - výzva č. 4/2022

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
25738
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Gemer - časť A, bez dopravy, DHS Hnúšťa - výzva č. 4/2022
Číslo spisu VZ
04-2022 DHS Hnúšťa
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
25 420,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest na OZ Gemer - obdobie realizácie od 1.7.2022 do 30.9.2022 - v celkovom množstve 4 900 ton priebežne podľa potreby obstarávateľa:
frakcia 0/32 - 1 500 ton
frakcia 16/32 - 1 800 ton
frakcia 0/63 - 100 ton
frakcia 32/90 - 1 500 ton

V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravnú vzdialenosť z výrobne do mesta Hnúšťa
- výrobňa (kameňolom - názov lomu a obce)
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa (len kamenivo bez dopravy) € bez DPH
- obchodné meno a sídlo uchádzača
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e-mail

Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - "Návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Gemer (LS Hnúšťa, LS Klenovec, LS Rimavská Sobota, ES Rimavská Sobota, ES Rimavská Baňa, LS Revúca, LS Tornaľa a LS Ratková, ES Revúca, ES Tornaľa) .
Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude mesto Hnúšťa: DHS Hnúšťa, 981 01 Hnúšťa

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
01.07.2022 08:00:00
Plánované otevírání nabídek
01.07.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Gemer
Adresa
Námestie slobody 2
Revúca
05080, Slovenská republika
Administrátor VZ
Jozef Ďurkovič
jozef.durkovic@lesy.sk
+421 905278811

Dokumenty