Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.07.2024 22:22

Karta veřejné zakázky #MUHO 9167/2022 OPM
HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Informace

ID zakázky
25866
Název zakázky
HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
Číslo spisu VZ
MUHO 9167/2022 OPM
Evidenční číslo zakázky
Z2022-036782
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
45233161-5 - Výstavba stezek pro pěší
45233222-1 - Dláždění a asfaltování
45233290-8 - Instalace a montáž dopravního značení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na realizaci společné stezky pro chodce a cyklisty v ul. Velkomoravská podél silnice I/51 a rekonstrukce stávajících autobusových zastávek hromadné dopravy v zastavěné části obce pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

Popis předmětu VZ

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• Projektovou dokumentací (Příloha č. 1 ZD),
• Výkazem výměr pro realizaci (Soupisem prací a dodávek, Příloha č. 2 ZD).
• Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
13.07.2022 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.