Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2019 01:08

Karta veřejné zakázky #ORM/0033/19
Retenční nádrž na levém boku břehu Olšavy - k. ú. Újezdec u Luhačovic

Informace

ID zakázky
2599
Název zakázky
Retenční nádrž na levém boku břehu Olšavy - k. ú. Újezdec u Luhačovic
Číslo spisu VZ
ORM/0033/19
Evidenční číslo zakázky
Z2019-004671
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
9 500 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45247230-1 - Výstavba ochranných hrází
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je výstavba retenční nádrže na levém břehu Olšavy.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je výstavba retenční nádrže na levém břehu Olšavy v místě bývalého mlýnského náhonu. Hlavní funkcí tohoto vodního díla je významné zvýšení retence území, díky kterému vodní plochy účinně zachytí a transformují přítoky z povodí bezejmenného levostranného přítoku Olšavy. Součástí stavby je rekonstrukce odběrného objektu a částečná obnova mlýnského náhonu z řeky Olšavy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
13.03.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
12.07.2019

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265

Věcná stránka na město Uherský Brod - Libor Obadal, libor.obadal@ub.cz, 572 805 231
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.