Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 21:13

Karta zakázky #18-DNS-2.polrok/2022-č.1
Nákup kameniva pre Organizačnú zložku OZ Poľana- Kriváň, časť A - bez dopravy na 2.polrok 2022

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
26127
Název zakázky
Nákup kameniva pre Organizačnú zložku OZ Poľana- Kriváň, časť A - bez dopravy na 2.polrok 2022
Číslo spisu VZ
18-DNS-2.polrok/2022-č.1
Evidenční číslo zakázky
12349-MUT-115
Číslo oznámení z TED
2020/S 063-150381
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
47 710,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest Organizačnej zložky OZ Poľana -pre LS Lučenec, Divín, Poltár, Poľana , Vígľaš, ES Lučenec, Kriváň, Vígľaš (LS bývalého OZ Kriváň). Obdobie realizácie od 1.07.2022 do 31.7.2022 v celkovom množstve 8500 ton priebežne podľa potreby objednávateľa nasledovne:
frakcia 8/11 - 200 ton,
frakcia 8/16 - 800 ton,
frakcia 0/32 - 1900 ton,
frakcia 0/63 - 2600 ton,
frakcia 32/63 - 2500 ton,
frakcia 63/125 - 300 ton,
lomový kameň - 200 ton,
V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravnú vzdialenosť z výrobne do obce Kriváň (adresa: Kriváň 334)
- výrobňa (kameňolom - názov obce a lomu),
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa ( len kamenivo bez dopravy) € bez DPH,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail.
Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - " návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
28.06.2022 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Poľana
Adresa
Kriváň 334
Kriváň
96204, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty