Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.07.2019 13:23

Karta veřejné zakázky #60303-35-2018
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa

Informace

ID zakázky
2638
Název zakázky
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa
Číslo spisu VZ
60303-35-2018
Číslo oznámení z TED
2019/S 028-062636
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 370 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
50232200-2 - Údržba dopravní světelné signalizace
Doplňující CPV kód
50312300-8 - Opravy a údržba zařízení datové sítě
50312600-1 - Opravy a údržba zařízení pro informační technologie
50330000-7 - Údržba telekomunikačních zařízení
50343000-1 - Opravy a údržba videosystémů
50344000-8 - Opravy a údržba optických přístrojů a příslušenství
50413200-5 - Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojů, přístrojů a souvisejícího příslušenství
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta I. etapa, technologická časť tunela Horelica, Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta II. etapa, informačný systém diaľnice pre stredisko SSÚR6 Čadca. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
14.03.2019 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
14.03.2019 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ľuboslav Filipovič
luboslav.filipovic@ndsas.sk
+421 258311735

Dokumenty