Stav: Zrušená

Serverový čas: 18.08.2019 01:45

Karta veřejné zakázky #ORM/0030/19
Rekonstrukce autobusové zastávky u Sokolovny, Uherský Brod

Informace

ID zakázky
2639
Název zakázky
Rekonstrukce autobusové zastávky u Sokolovny, Uherský Brod
Číslo spisu VZ
ORM/0030/19
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
750 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce autobusové zastávky.

Popis předmětu VZ

Předmětem a druhem veřejné zakázky jsou stavební práce související s rekonstrukcí autobusové zastávky u Sokolovny v Uherském Brodě. Zastávka bude řešena jako bezbariérová včetně nového přístřešku. Povrch zastávkového zálivu je navržen ze žulové kostky. Povrch nástupní plochy a chodníku bude tvořit betonová dlažba. Součástí realizované stavby je mimo jiné odstranění stávajícího přístřešku, úprava napojení na komunikaci z asfaltobetonu, napojení na komunikace pro pěší, řešení odvodnění zálivku a výšková úprava kanalizačních šachet.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
20.02.2019 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
za věcnou stránku - Odbor rozvoje města, Josef Mikulec, 572 805 232, Josef.mikulec@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.