Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:26

Karta veřejné zakázky #ID 148
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Školský internát B. Bystrica – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru

Informace

ID zakázky
2642
Název zakázky
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Školský internát B. Bystrica – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru
Číslo spisu VZ
ID 148
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
12 845,00 EUR
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Doplňující CPV kód
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej projektové energetické hodnotenie a inžinierska činnosť pre projekt s názvom „Školský internát Banská Bystrica - rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti“. /Ide o objekt Školského internátu, Havranské č. 3, Banská Bystrica evidovaný na Liste vlastníctva č. 4653, okres: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, parcelné číslo: 1952 o výmere 1369 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie/.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
22.02.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Školský internát (Banská Bystrica)
Adresa
Internátna 4
Banská Bystrica
974 04, Slovenská republika
Administrátor VZ
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty