Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2022 05:27

Karta veřejné zakázky #2019/sir
Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2019-2022

Informace

ID zakázky
2652
Název zakázky
Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2019-2022
Číslo spisu VZ
2019/sir
Evidenční číslo zakázky
Z2019-004860
Číslo oznámení z TED
2019/S 029-065118
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
18 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
77200000-2 - Služby v oblasti lesnictví
Doplňující CPV kód
77211500-7 - Péče o lesní porost
77231600-4 - Zalesňování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve vlastnictví zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesnické činnosti“

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve vlastnictví zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesnické činnosti“).
Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále jen „pěstební činnost“), jakož i v poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
12.03.2019 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
12.03.2019 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty