Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2020 06:45

Karta veřejné zakázky #NR-19-19-ZPŘ-Ko-OPD
Investiční záměr – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa

Informace

ID zakázky
2686
Název zakázky
Investiční záměr – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Číslo spisu VZ
NR-19-19-ZPŘ-Ko-OPD
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
325 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Doplňující CPV kód
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71243000-3 - Studie (zařízení a integrace)
71313410-2 - Posouzení rizik u stavby
71313430-8 - Analýza ekologických ukazatelů pro stavbu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Investiční záměr – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování investičního záměru pro stavbu „Investiční záměr - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1.etapa“. Investiční záměr bude zpracován dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
14.03.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
11.09.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.