Stav: Zrušená

Serverový čas: 23.04.2024 20:34

Karta veřejné zakázky #NR-09-19-PŘ-Ko-OPD
Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové

Informace

ID zakázky
2692
Název zakázky
Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové
Číslo spisu VZ
NR-09-19-PŘ-Ko-OPD
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla pod názvem „Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové“ (dále jen stavba) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS) vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce s. r. o., IČO: 276 89 328, se sídlem Vodní 1, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace. Provedení díla je vč. zajištění veškerých souvisejících činností specifikovaných v čl. II závazného návrhu smlouvy o dílo.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
03.06.2019 10:00:00
Lhůta pro podání nových nabídkových hodnot
12.07.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
01.09.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.