Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.06.2022 03:18

Karta veřejné zakázky #NsPCL 338/22 - právní
Obnova monitorovacích systémů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

ID zakázky
27020
Název zakázky
Obnova monitorovacích systémů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu VZ
NsPCL 338/22 - právní
Evidenční číslo zakázky
Z2022-023948
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
14 500 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Doplňující CPV kód
33195100-4 - Monitory
33195200-5 - Ústřední kontrolní stanice
50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorovacích systémů pro multioborovou JIP, oddělení pediatrické JIP a oddělení neurologické JIP a Iktového centra Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Popis předmětu VZ

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.07.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
22.07.2022 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.