Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 05:06

Karta zakázky #MAR 4/2022-002
Dodanie a výsadba trávneho koberca – cintorín Petržalka v Bratislave

Tento tendr je součásti DNS #MAR 4/2022 DNS: Výsadba drevín

Informace

ID zakázky
27858
Název zakázky
Dodanie a výsadba trávneho koberca – cintorín Petržalka v Bratislave
Číslo spisu VZ
MAR 4/2022-002
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 495,00 EUR
Hlavní CPV kód
77211600-8 - Vysazování stromů
Doplňující CPV kód
77300000-3 - Zahradnické služby
77315000-1 - Vysazování
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba trávneho koberca:
Typ:
Položenie trávneho koberca na ploche cca 72 m2
- odburinenie stanovišťa mechanicky a chemicky (použité herbicídy na základe Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym)
- nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia a úpravy pôdneho krytu pňovými frézami, ľahkými výkopovými prácami, tak aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia.
- aplikácia pôdneho substrátu – aspoň 10 cm vrstva
- aplikácia štartovacieho hnojiva
- vyrovnanie plochy
- inštalácia sieťky proti krtkom
- položenie koberca
- prvé zaliatie a zavalcovanie povrchu

Dodanie a realizácia: do 15.08.2022
Objednávka s VOP

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
11.07.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
11.07.2022 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty