Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.03.2023 04:55

Karta veřejné zakázky #NR-85-22-PŘ-Ku
Posouzení návratnosti investice na výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálech Dopravního podniku Ostrava

Informace

ID zakázky
29004
Název zakázky
Posouzení návratnosti investice na výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálech Dopravního podniku Ostrava
Číslo spisu VZ
NR-85-22-PŘ-Ku
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Posouzení návratnosti investice na výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálech Dopravního podniku Ostrava.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem ,,Posouzení návratnosti investice na výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálech Dopravního podniku Ostrava“ je zpracování studie posuzující návratnost investice na výstavbu fotovoltaické elektrárny v areálech Dopravního podniku Ostrava (dále také jen DPO) v rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy – Požadavky na vyhotovení studie. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen „smlouvy“) této veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace, a jeho přílohách.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
19.08.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.