Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 11:22

Karta zakázky #MAR 11/2022-001
Starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM na obdobie od 3.8.2022 - 31.12.2022

Informace

ID zakázky
29043
Název zakázky
Starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM na obdobie od 3.8.2022 - 31.12.2022
Číslo spisu VZ
MAR 11/2022-001
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
150 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
77340000-5 - Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů
Doplňující CPV kód
77341000-2 - Prořezávání stromů
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM na obdobie od 03.08.2022 – 31.12.2022.
Zákazka zahŕňa najmä arboristické práce vysokovzrastlých drevín v sťažených podmienkach na cintorínoch a medzi hrobovými/urnovými miestami.
Bližšia špecifikácia plnenia:
- Orezávanie a výrub stromov horolezeckým spôsobom
- Orezávanie a výrub stromov plošinou – MP 20 m, 27 m, 42 m, špeciálna pásová plošina
- Rez kríkových porastov
- Stabilizácia koruny väzbou
- Odstránenie pňa v sťažených podmienkach
- Ťahová skúška
- Prístrojové vyšetrenie stromu rezistografom alebo akustickým tomografom
- Manipulácia, odvoz a likvidácia vzniknutej drevnej hmoty
- Vypracovanie odborného arboristického posudku
Dodanie v termínoch: v zmysle spracovaného časového harmonogramu vypracovaného v spolupráci s úspešným uchádzačom a podľa mimoriadnych požiadaviek
Obhliadka nie je povinná. V prípade záujmu je možná v mieste plnenia zákazky po telefonickom dohovore v čase 09:00-12:00 v dňoch 28.07.2022 a 29.07.2022.
Predmet mimoriadnych požiadaviek bude výsledkom riadených obhliadok priestorov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
02.08.2022 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty