Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.08.2022 18:53

Karta veřejné zakázky #NsPCL385/22-právní
Obnova skiaskopicko-skiagrafického kompletu s C-ramenem v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

ID zakázky
29257
Název zakázky
Obnova skiaskopicko-skiagrafického kompletu s C-ramenem v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu VZ
NsPCL385/22-právní
Evidenční číslo zakázky
Z2022-030783
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
24 020 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Doplňující CPV kód
33111000-1 - Rentgenové přístroje
50421000-2 - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového skiaskopicko-skiagrafického kompletu s C-ramenem na oddělení RDG v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Současně je součástí předmětu zakázky také demontáž a odvoz stávajícího skiagrafického přístroje (které dodávkou nového bude zadavatelem vyřazeno z klinického provozu), předinstalační příprava pracoviště a technologický rozvaděč.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového skiaskopicko-skiagrafického kompletu s C-ramenem na oddělení RDG v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Současně je součástí předmětu zakázky také demontáž a odvoz stávajícího skiagrafického přístroje (které dodávkou nového bude zadavatelem vyřazeno z klinického provozu), předinstalační příprava pracoviště a technologický rozvaděč.

Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku přístroje s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci včetně předinstalační přípravy pracoviště v místě instalace, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „ZZP“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Předmět zakázky také dále zahrnuje provádění pozáručního servisu po dobu 8 let od uplynutí záruční lhůty.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.09.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
05.09.2022 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
DiS. Petra Pýchová
petra.pychova@competconsult.cz
+420 724365227
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.