Stav: Probíhající

Serverový čas: 11.08.2022 23:51

Karta veřejné zakázky #09/2022
Silnice II/283 Bořkov - Košťálov, rekonstrukce silnice

Informace

ID zakázky
29260
Název zakázky
Silnice II/283 Bořkov - Košťálov, rekonstrukce silnice
Číslo spisu VZ
09/2022
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 526 850,00 Kč
Hlavní CPV kód
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
Doplňující CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71248000-8 - Dohled nad projektem a dokumentací
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ051 - Liberecký kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
18.08.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
18.08.2022 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Adresa
České mládeže 632/32
Liberec
70946078, Česká republika
Administrátor VZ
Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.