Stav: Probíhající

Serverový čas: 11.08.2022 23:36

Karta veřejné zakázky #NR-84-22-PŘ-Ta
Realizace protihlukových opatření na ul. Výškovická II.

Informace

ID zakázky
29458
Název zakázky
Realizace protihlukových opatření na ul. Výškovická II.
Číslo spisu VZ
NR-84-22-PŘ-Ta
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Realizace protihlukových opatření na ul. Výškovická

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací pod názvem „Realizace protihlukových opatření na ul. Výškovická“. Délka úseku je 440 m dvojkolejně. Rozsah prací je stanoven zadavatelským soupisem prací, jež tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Jedná se o udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
17.08.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.