Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 00:12

Karta veřejné zakázky #NR-83-22-PŘ-Ta
Dodávka a montáž zábradlí na zastávkách Hrabůvka kostel a Hrabůvka Poliklinika v obou směrech II.

Informace

ID zakázky
29539
Název zakázky
Dodávka a montáž zábradlí na zastávkách Hrabůvka kostel a Hrabůvka Poliklinika v obou směrech II.
Číslo spisu VZ
NR-83-22-PŘ-Ta
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka a montáž zábradlí na zastávkách Hrabůvka kostel a Hrabůvka Poliklinika v obou směrech

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebních prací pod názvem „Dodávka a montáž zábradlí na zastávkách Hrabůvka kostel a Hrabůvka Poliklinika v obou směrech“ v rozsahu dle Přílohy č. 1 smlouvy - Výkaz výměr a dle dispozičního řešení zábradlí zpracovaným objednatelem a v podrobnostech dílenské dokumentace zpracované firmou MAF-OVA s.r.o., Pohraniční 1591/139,Ostrava, 703 00, viz Příloha č. 11 ZD PD Hrabůvka – kostel a Příloha č. 12 ZD PD Hrabůvka - Poliklinika.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
19.08.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.