Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2020 08:34

Karta veřejné zakázky #NR-20-19-PŘ-Ko
VZT areály DPO

Informace

ID zakázky
2955
Název zakázky
VZT areály DPO
Číslo spisu VZ
NR-20-19-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

VZT areály DPO

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „VZT areál Martinov“ a „VZT Areály autobusy Hranečník a tramvaje Moravská Ostrava“ v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností COND KLIMA s.r.o., IČO: 27828891.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích Smluv o dílo (dále také jen smlouva) pro jednotlivé části veřejné zakázky

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
29.03.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
28.06.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

VZT areál Martinov

Stav
Ukončená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

VZT Areály autobusy Hranečník a tramvaje Moravská Ostrava

Stav
Ukončená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy