Stav: Probíhající

Serverový čas: 09.08.2022 14:57

Karta zakázky #01/NLZ/2021 - DNS-001
Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch - výzva č.01/2022

Informace

ID zakázky
29571
Název zakázky
Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch - výzva č.01/2022
Číslo spisu VZ
01/NLZ/2021 - DNS-001
Evidenční číslo zakázky
28604-MUS
Číslo oznámení z TED
2022/S 107-300117
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
151 070,00 EUR
Hlavní CPV kód
50324100-3 - Údržba systémů
Doplňující CPV kód
31625100-4 - Systémy pro detekci požáru
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a opravy automatizovaného stacionárneho detekčného systému pre včasnú detekciu lesných požiarov (ďalej aj „ASDS“ alebo „systém ASDS“) pre zariadenie "Fire Watch" pre tri oblasti nasadenia:
a) Vysoké Tatry,
b) Nízke Tatry,
c) Záhorie.
Stručný popis systému ASDS Fire Watch je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

Súčasťou realizácie zákazky bude doprava do miesta inštalácie plnenia, kompletná konfigurácia servisovaných zariadení, sprevádzkovanie a otestovanie funkčnosti v mieste plnenia, ako aj všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru (napr. vyloženie a naloženie tovaru, vynesenie) na miesto plnenia, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutne súvisiace s plnením predmetu zákazky a jeho uvedenia do prevádzky).
Inštalácia je možná iba certifikovaným partnerom výrobcu, pracovníkom dodávateľa s oprávnením, t.j. platným certifikátom spôsobilosti od výrobcu dodávaného zariadenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa pri nedodaní originál spotrebného materiálu v zmysle špecifikácie predmetu zákazky, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty zákazky, a to z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru.

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
22.08.2022 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty