Stav: Probíhající

Serverový čas: 09.08.2022 16:13

Karta veřejné zakázky #6/2022/NZP
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław

Informace

ID zakázky
29572
Název zakázky
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław
Číslo spisu VZ
6/2022/NZP
Číslo oznámení z TED
2022/S 150-430701
Režim veřejné zakázky
Próg unijny zamówień
Druh zadávacího řízení
Przetarg nieograniczony
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
79710000-4 - Bezpečnostní služby
Doplňující CPV kód
79714000-2 - Provádění dozoru
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Popis předmětu VZ

Zgodna z dokumentem Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.
Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez Platformę z wyjątkami wskazanymi w SWZ – szczegóły zawiera SWZ

Termíny a lhůty

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
17.08.2022 11:00:00
Plánované otevírání nabídek
17.08.2022 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Port Lotniczy Wrocław S.A.
Adresa
Graniczna 190
Wrocław
54-530, Polská republika
Administrátor VZ
Katarzyna Wójcik
kw.zp@airport.wroclaw.pl
+48 603414800
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://airport.wroclaw.pl/biznes/przetarg/

Dokumenty