Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 09:12

Karta veřejné zakázky #25/2022/LG/prieskum
Dodávka 6ks RACK infraštruktúry vrátane manažmentu (PHZ)

Informace

ID zakázky
29573
Název zakázky
Dodávka 6ks RACK infraštruktúry vrátane manažmentu (PHZ)
Číslo spisu VZ
25/2022/LG/prieskum
Režim veřejné zakázky
Prieskum trhu
Druh zadávacího řízení
Prieskum trhu
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Bez uzavření smlouvy
Hlavní CPV kód
48800000-6 - Informační systémy a servery
Doplňující CPV kód
30236000-2 - Různé počítačové vybavení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom prieskumu je získanie indikatívnych cenových ponúk od relevantných hospodárskych subjektov na dodávku 6ks RACK infraštruktúry vrátane manažmentu v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ na základe predložených indikatívnych ponúk stanoví predpokladanú hodnotu zákazky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
16.08.2022 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
16.08.2022 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Ľubomír Grejták
lubomir.grejtak@nczisk.sk
Další kontakty
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/630

Dokumenty