Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.09.2023 09:34

Karta veřejné zakázky #MUUB/71938/2022/OKT
CPA Delfín Patrové parkoviště dřevěná fasáda

Informace

ID zakázky
29757
Název zakázky
CPA Delfín Patrové parkoviště dřevěná fasáda
Číslo spisu VZ
MUUB/71938/2022/OKT
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 800 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem zakázky je zhotovení dřevěné fasády na patrové parkoviště u CPA Delfín.

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je zhotovení dřevěné fasády na patrové parkoviště u CPA Delfín.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.08.2022 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
CPA Delfín, příspěvková organizace
Adresa
Slovácké nám. 2377
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Ing. Dagmar Braunerová, 572 805 235, dagmar.braunerova@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/71177108

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.