Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:46

Karta veřejné zakázky #03/2022
Zateplení fasády DPS Vančurova 17 – budova A

Informace

ID zakázky
29815
Název zakázky
Zateplení fasády DPS Vančurova 17 – budova A
Číslo spisu VZ
03/2022
Evidenční číslo zakázky
Z2022-032488
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Užší řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
14 627 565,89 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45321000-3 - Tepelné izolace
45262521-9 - Fasády
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Zateplení fasády DPS Vančurova 17 – budova A v rozsahu a podle SMLOUVY a PROJEKTU.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Zateplení fasády DPS Vančurova 17 – budova A v rozsahu a podle SMLOUVY a PROJEKTU.
Stručná charakteristika:
Zateplení stávajícího domu s pečovatelskou službou, který se nachází v zastavěném území města Znojmo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání žádostí o účast
02.09.2022 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek
10.10.2022 14:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Martin Šimek
simek@ikis.cz
+420 603864561
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.