Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.09.2022 13:56

Karta veřejné zakázky #1/JESS/2022
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom

Informace

ID zakázky
29949
Název zakázky
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom
Číslo spisu VZ
1/JESS/2022
Režim veřejné zakázky
Verejná obchodná súťaž
Druh zadávacího řízení
Verejná obchodná súťaž
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Stavební práce, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
6 099 133,33 EUR
Hlavní CPV kód
42993000-3 - Stroje užívané v chemickém průmyslu
Doplňující CPV kód
42120000-6 - Čerpadla a kompresory
42510000-4 - Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje
51000000-9 - Instalační a montážní služby (mimo programového vybavení)
38540000-2 - Zkušební a měřící stroje
71320000-7 - Technické projektování
71321000-4 - Technické projekty pro mechanické a elektrické instalace budov
79421200-3 - Návrh jiných než stavebních projektů
45311200-2 - Instalace a montáž elektrických zařízení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodávka technológie pre decentralizovanú výrobu zeleného vodíka elektrolýzou vrátane činností spojených s umiestnením a montážou tovaru. Ide najmä o výrobné technológie podľa výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2022-74. Vodík primárne slúži ako bezemisné palivo pre autobusovú dopravu v Trnave a blízkom okolí. Technologické zariadenia pozostávajú z výrobných zariadení, medziskladových zariadení a nevyhnutnej čerpacej infraštruktúry bezemisnej energie.
Predmetom zákazky je dodávka technického riešenia a zariadení, kde navrhovateľ poskytne technické riešenie vrátane 5 ročnej záruky na dielo. Súčasťou predmetu zákazky je napojenie všetkých technologických prvkov na inžinierske siete a realizácia potrebných podporných súčastí a systémov.
Predmet zákazky sa bude odovzdávať ako kompletné technické riešenie, vrátane potrebnej dokumentácie.
Súčasťou predmetu zákazky nie sú stavebné práce potrebné pre inštaláciu navrhnutej technológie a ani dokumentácia pre stavebné povolenie.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2022 13:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
30.09.2022 13:10:00

Zadavatel

Název organizace
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Adresa
Tomášikova 22
Bratislava
82102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Jana Kavčiakova
kavciakova.jana@jess.sk
+421 905377496

Dokumenty