Stav: Probíhající

Serverový čas: 03.06.2023 15:50

Karta veřejné zakázky #16087/2022
Bohuslavice - oprava místní komunikace Zákostelí

Informace

ID zakázky
30014
Název zakázky
Bohuslavice - oprava místní komunikace Zákostelí
Číslo spisu VZ
16087/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace v Kyjově - Bohuslavicích v lokalitě Zákostelí.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je oprava vozovky na místní komunikaci v Kyjově – Bohuslavicích – lokalita Zákostelí, zejména dorovnání nerovností, očištění krajnice, výšková úprava poklopů, nástřik a pokládka nového asfaltového povrchu.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v situačním plánku (příloha č. 1 Výzvy) a ve výkazu výměr (příloha č. 2 Výzvy), které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.08.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.