Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.05.2019 17:27

Karta veřejné zakázky #ORM/0212/18
Instrumentace pro ČOV - ELEKTRONICKÁ AUKCE

Informace

ID zakázky
3012
Název zakázky
Instrumentace pro ČOV - ELEKTRONICKÁ AUKCE
Číslo spisu VZ
ORM/0212/18
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 430 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem je dodávka zařízení - viz popis předmětu VZ.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění jsou tato zařízení:
1. Instrumentace automatického systému řízení - tj. měřící sondy v aktivačních nádržích a na odtoku ČOV
2. Záložní čerpadlo vstupní čerpací stanice
3. Klimatizace v kancelářích techniků

Konečné hodnocení bude provedeno elektronickou aukcí.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
01.04.2019 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
věcná stránka - Josef Mikulec, 572 805 232, josef.mikulec@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.