Stav: Zrušená

Serverový čas: 11.12.2023 09:19

Karta veřejné zakázky #NR-35-22-PŘ-Če
SP - Revitalizace tramvajových zastávek 29. dubna, Mariánské náměstí směr Poruba a Svornosti II.

Informace

ID zakázky
30223
Název zakázky
SP - Revitalizace tramvajových zastávek 29. dubna, Mariánské náměstí směr Poruba a Svornosti II.
Číslo spisu VZ
NR-35-22-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

SP - Revitalizace tramvajových zastávek 29. dubna, Mariánské náměstí směr Poruba a Svornosti

Popis předmětu VZ

Předmět plnění veřejné zakázky "SP - Revitalizace tramvajových zastávek 29. dubna, Mariánské náměstí směr Poruba a Svornosti II." je rozdělen na tři (3) samostatné části.

Předmětem jednotlivých částí je zpracování tří (3) variant studie proveditelnosti revitalizace tramvajových zastávek pro každou jednotlivou část, včetně dokladové části dle technické specifikace a v rozsahu dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.09.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Část A: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky 29. dubna"

Stav
Zrušená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část B: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky Mariánské náměstí směr Poruba"

Stav
Zrušená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část C: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky Svornosti"

Stav
Zrušená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy