Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.02.2020 10:29

Karta veřejné zakázky #ORM/0063/19
Doprovodná zeleň cyklostezek

Informace

ID zakázky
3040
Název zakázky
Doprovodná zeleň cyklostezek
Číslo spisu VZ
ORM/0063/19
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
462 800,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem díla je úprava terénu.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je úprava terénu, terénní modelace, výsadba dřevin, založení trávníku, instalace mobiliáře.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
27.03.2019 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
věcná stránka - Ing. Taťána Štěpančíková, 572 805 237, tatana.stepancikova@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.