Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.07.2024 21:12

Karta veřejné zakázky #MUHO 11808/2022 OPM
HODONÍN, VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Informace

ID zakázky
30414
Název zakázky
HODONÍN, VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Číslo spisu VZ
MUHO 11808/2022 OPM
Evidenční číslo zakázky
150/ID30414/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové místní komunikace funkční skupiny D2 (stezka pro chodce a cyklisty) mezi ulici Na Výhoně (středni cesta) a komunikaci podél železniční trati (dolní cesta) v prostoru po realizaci odkanalizovaní Výhonu.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové místní komunikace funkční skupiny D2 (stezka pro chodce a cyklisty) mezi ulici Na Výhoně (středni cesta) a komunikaci podél železniční trati (dolní cesta) v prostoru po realizaci odkanalizovaní Výhonu. Stezka je navržena v šiřce 2,75 m. Stezka se napojí na stávající asfaltovou komunikaci v prostoru střední cesty. V případě dolní cesty se navrhne navíc nový úsek chodníku, který se napojí na stávající chodník podél dolní cesty. Součástí PD je i návrh veřejného osvětleni podél navržené stezky a demontáž stávajícího oploceni na konci Trasy 2 (vpravo ve směru staničeni).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.09.2022 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.